Contenido del Post

Politetrafluor- etilé P.T.F.E.

Politetrafluor- etileno P.T.F.E. Descripció General

El PTFE és un polímer que posseeix una estructura de cadenes llargues de carbonis saturats de fluor. El PTFE és un material  bàsicament inert que no reacciona amb altres substàncies químiques excepte en situacions molt concretes. Això és a causa de el recobriment dels àtoms de fluor sobre la cadena carbonada que actuen de protecció. Aquesta baixa reactivitat fa que la seva toxicitat sigui pràcticament nul·la, i de fet, és el material amb el coeficient de fregament més baix conegut. Una característica molt important és també la seva impermeabilitat, mantenint a més les seves qualitats en ambients amb humitat molt alta. És també un gran aïllant elèctric i altament flexible, no s’altera per l’acció de la llum i és capaç de suportar temperatures des de -200 ° C. fins a 260 ° C i fins i tot superiors en períodes punta. La seva qualitat més coneguda és l’anti adherència.

Politetrafluor- etilè P.T.F.E. Resum Característiques.

– Molt bona resistència química.
– Molt bona resistència tèrmica.
– Alt coeficient de frec.
– Superfície antiadherent.
– Molt bones propietats dielèctriques.
– Plàstic tècnic per a la seva aplicació en aparells químics i construcció de maquinària, així com en l’electrònica.

Formes de Subministre Disponibles


Mecanitzat


Torn


Placa


Barra


Tub

Contacti amb Nosaltres

Potser també li pot interessar: