Contenido del Post

Tipus de Roscat

Sovint, moltes peces necessiten tenir algun element mecànic de subjecció, ja sigui per ser fixada a un altre element, o fer servir de suport per a algun component o dispositiu. El més comunament usat és la rosca i cargol. En aquest document intentarem explicar els diferents tipus de roscat que podem realitzar en els nostres materials i quins són els seus avantatges i inconvenients, fins i tot orientació de quin té un cost més o menys alt respecte a l’altre.

Rosca 100% Sense Metall

Aquest és el cas, en què la rosca està feta directament en el material, fins i tot es pot subministrar la vareta roscada, per aconseguir així que el 100% dels components siguin aïllants.

Punts Forts:

– Cost econòmic, és el sistema més simple.

– 100% lliure de metall.( En el cas que es faci servir un cargol o vareta roscada de G11)

Punts febles:

-La rosca és la més feble de les tres, i no és recomanable per a tots els materials.

-No és la millor solució, per a una instal·lació que s’hagi de desmuntar sovint.

Rosca amb Filet ( p.ex. Helicoil)

Aquest tipus de roscat, és molt recomanat, quan no hi ha molt espai en relació a l’diàmetre de el cargol. Pot ser adequat per inserir-lo en el cantell d’una placa per exemple.

Punts Forts:

– Resistència mitjana.

– Requereix de poc espai

Punts febles:

– No és l’insert més adequat perquè s’hagi de muntar i desmuntar sovint.

– És metall, i pot no ser vàlida per a segons que instal·lacions.

Rosca amb Insert Autorroscant

Aquest tipus de Inserit, és per excel·lència el mes utilitzat a causa de per la seva gran resistència mecànica. En casos extrems fins i tot es pot afegir resina en el moment de la inserció, perquè no només la part mecànica quedi inserida en el material, sinó que quedi fixada químicament.

El comportament de la peça, és de com si fos una peça homogènia.

Pot ser subministrada en diferents materials, com ara llautó, acer, acer inoxidable ,etc…

Punts forts:

-Molt alta resistència mecànica.

-Diferents tipus de metall i mesures (llautó, acer, inox …)

-Vàlid per a un muntatge i desmuntatge, difícilment es va a espatllar la rosca.

-Pot ser reforçat, amb resina, «soldant» així el inserit a la peça.

Punts febles:

– És metall, i pot no ser vàlida per a segons que instal·lacions.

– Requereix més espai per inserir.