Missió

La nostra missió és la de crear valor de manera sostenible per als nostres col·laboradors i per això aportem solucions i així mateix facilitem el desenvolupament de les seves funcions, en una societat cada vegada més dinàmica i exigent.

Visió

La visió d’Ares és la de establir-se com un referent en el camp del subministrament de productes per a la indústria de de fabricació de béns d’equip.

Valors

-Integritat, honestedat i responsabilitat cap als nostres col·laboradors, medi ambient i societat.


-Utilitzar la creativitat i innovar, sense límits ni prejudicis, cap a noves idees i punts de vista.


-Potenciar el talent col·lectiu.