MATERIALS ESTRATIFICATS

Les plaques estratificades rígides amb capacitat d’aïllament elèctric són fabricades a partir del premsat en calent de diferents capes d’un suport impregnat amb resina en estat B o semi-curat, com a resultat obtindrem plaques composite, on les seves característiques acostumen  a ser alta rigidesa, relativament lleugeres, alta resistència elèctrica i molt resistents mecànicament.


Combinant diferents materials bases, per exemple vidre, paper, teixit de cotó i diferents classes de resina (Epoxy, Polyester, Silicona …), donen com a resultat un ampli surtit de productes amb diferents característiques, dielèctriques, rígides, etc .

Al seu torn afegint additius, podem aconseguir que la placa en si, pugui ser magnètica (usada per fabricar falques), autoextingible … etc, enriquint així les possibilitats d’aquesta família de productes.

Molts d’aquests materials poden ser subministrats en forma de tub o barra, a part de la placa.

Contacti amb Nosaltres